به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

تنها راه ارتباطی من به بیرون این روزها وقتی سرکارم وبلاگ نویسیه چون گوشی را اول کار باید بذاریم تو کمد و تقریبا فقط تایم استراحت که یک ساعته بهش دسترسی داریم.

بهترین راه برای رفع خستیگم و رها شدن از فکر کالاها و جنسایی که برای سایت باید تعریفشون کنم اینجاست...

یاد خیلیا افتادم این مدت و خوشحالم که نیستن 

راه جدیدی پیدا کردم که خوشحالم میکنه گرچه نویسندگی سایته و من آرمان نویسنده شدن واقعی بود ولی همینم خوبه

اینجا احیا میشه از همین الان

__________________________________________

الهام نوشت: بهش نگفتم چقدر دستاشو دوست دارم شاید گفتم و فکر میکنم حق مطلب ادا نشده...

 

شعر نوشت: خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش / بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر


منبع این نوشته : منبع